اجرا و نصب ۱۰۰ ست کامل گاردریل به طول ۴۰۰ متر در مسیر اتوبان پاسداران
اجرا و نصب ۱۰۰ ست کامل گاردریل به طول ۴۰۰ متر در مسیر اتوبان پاسداران

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه در بخشی از منطقه که بسیار حادثه‌خیز است و نیاز به ساماندهی، رفع خطر و ایجاد ایمنی در حمل و نقل و تردد بوده، اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه یک اقدام به اجرای عملیات ایمن سازی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی کرد.اتوبان پاسداران یکی از […]

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه در بخشی از منطقه که بسیار حادثه‌خیز است و نیاز به ساماندهی، رفع خطر و ایجاد ایمنی در حمل و نقل و تردد بوده، اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه یک اقدام به اجرای عملیات ایمن سازی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی کرد.
اتوبان پاسداران یکی از نقاط مهم و حادثه خیز است که با توجه به جاده ترانزیتی بودن و پرتردد شهر نیاز به ایجاد ایمنی داشت که با اجرای نصب گاردریل به میزان۱۰۰ ست و به طول ۴۰۰ متر در این محدوده امکان ایجاد شرایط روان‌سازی و ایمنی فراهم شده و در کاهش مخاطرات احتمالی نقش اساسی ایفا کرده است.