اجرای چهار پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز
اجرای چهار پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز

 شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده عملیات اجرایی پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) واگذار نماید، لذا شرکتهای متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از ساعت ۱۰:۳۰ روز  شنبه  مورخه ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ تا ساعت ۱۳:۳۰روز سه […]

 شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده عملیات اجرایی پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) واگذار نماید، لذا شرکتهای متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از ساعت ۱۰:۳۰ روز  شنبه  مورخه ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ تا ساعت ۱۳:۳۰روز سه شنبه مورخه ۵/۱۱/۱۴۰۰ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (ستاد ایران) مراجعه نمایند:

 

ردیف

نام پروژه

برآورد اولیه

(به ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(به ریال)

  پایه یا رتبه شرکت

۱

اجرای عملیات آسفالت اساسی خیابان قدوسی در کوی دادگستری، یاغچیان مقابل مسجد امام خمینی

۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

/۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

داشتن حداقل پایه ۵ دررشته              راه و ترابری

۲

اجرای عملیات نرده گذاری رفوژ وسط بلوار شهید باکری مقابل مجتمع ستاره و مرمت سایر نرده های رفوژ          سطح منطقه

۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰

داشتن حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و ساختمان یا پایه ۵ دررشته راه و ترابری

۳

اجرای عملیات لکه گیری آسفالت کوی گلستان، کوی بنفشه در پرواز، کوی سعدی شمس آباد، یاغچیان، باغچه بان کوچه پنجم 

۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

/۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰

داشتن حداقل پایه ۵ دررشته              راه و ترابری

۴

اجرای عملیات آسفالت اساسی معابر در محدوده ناحیه ۱

/۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

/۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

داشتن حداقل پایه ۵ دررشته              راه و ترابری

 

– مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد توسط مناقصه گر از ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه  مورخه ۵/۱۱/۱۴۰۰ تا ساعت ۱۳:۳۰  روز یکشنبه مورخه ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ می باشد و تنها سپرده شرکت در مناقصه پس از بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ در پاکت سر بسته توسط مناقصه گر به دبیر خانه معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ واقع در حد فاصل میدان افلاک نما و  پل کابلی، روبه روی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تحویل خواهد گردید.

– تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸در بستر  سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی، لاله زار جنوبی، ساختمان شهرداری تبریز بر گزار خواهد گردید.

– بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد  قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیۀ پیشنهادها مختار است.

– رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای شرکتها الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

– هزینۀ چاپ آگهی به عهدۀ برنده مناقصه ها خواهد بود.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پروژه های فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.