به گزارش شهریار، علی دهقانی با بیان این خبر افزود: عملیات کف‌سازی و جدول‌گذاری دوبل در خیابان آخونی، جنب مدرسه عمار با هدف بهسازی و ساماندهی معابر شهری اجرا می‌شود.وی با اشاره به ضرورت ساماندهی و بهسازی زیرساخت های شهری گفت: این اقدامات در راستای توسعه خدمات محله‌ای صورت می‌گیرد.معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۴ […]

به گزارش شهریار، علی دهقانی با بیان این خبر افزود: عملیات کف‌سازی و جدول‌گذاری دوبل در خیابان آخونی، جنب مدرسه عمار با هدف بهسازی و ساماندهی معابر شهری اجرا می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی و بهسازی زیرساخت های شهری گفت: این اقدامات در راستای توسعه خدمات محله‌ای صورت می‌گیرد.
معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۴ تبریز تصریح کرد: در این اقدام بحث مناسب‌سازی محیطی نیز لحاظ شده ‌است.