اجرای عملیات لایروبی و شستشوی شبانه‌روزی کانال‌های سطح حوزه
اجرای عملیات لایروبی و شستشوی شبانه‌روزی کانال‌های سطح حوزه

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه بصورت شبانه روزی توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام شده تا از گرفتگی کانال ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شودوی تاکید کرد: در این عملیات […]

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال های سطح منطقه بصورت شبانه روزی توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام شده تا از گرفتگی کانال ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شود
وی تاکید کرد: در این عملیات به منظور جلوگیری از انتشار بوهای نامساعد موقع تخلیه، بعد از تخلیه لجن ها از آبروها و کانالهای سطح حوزه، کلیه معابر پیرامون شستشو می شود.