اجرای عملیات برف تکانی درختان سطح حوزه منطقه ۱۰
اجرای عملیات برف تکانی درختان سطح حوزه منطقه ۱۰

به گزارش قلم پرس، با توجه به وسعت بارش ها و همچنین فعالیت شبانه روزی پرسنل خدمات شهری  منطقه ۱۰ برای بازگشایی معابر اصلی و فرعی برف تکانی از درختان نیز از همان ساعات نخست بازگشایی مسیرها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.این اقدام در راستای نگهداری مناسب از فضای سبز معابر این حوزه و […]

به گزارش قلم پرس، با توجه به وسعت بارش ها و همچنین فعالیت شبانه روزی پرسنل خدمات شهری  منطقه ۱۰ برای بازگشایی معابر اصلی و فرعی برف تکانی از درختان نیز از همان ساعات نخست بازگشایی مسیرها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این اقدام در راستای نگهداری مناسب از فضای سبز معابر این حوزه و به دلیل اهمیت حفاظت و نگهداری از درختان و پوشش گیاهی منطقه، در حال اجرا است.
لذا از عموم شهروندان سطح منطقه و دوستداران طبیعت درخواست میشود برای یاری رساندن به کارکنان خدمات شهری در راستای برف تکانی از درختان با رعایت اصول برف زدایی و حفظ ایمنی خود، درختان  محدوده منازل و محل کار خود را برف تکانی کنند.