اجرای طرح پاکسازی محلات محدوده مرکزی شهر تبریز
اجرای طرح پاکسازی محلات محدوده مرکزی شهر تبریز

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: در راستای  پاکسازی سطح حوزه عوامل خدمات شهری منطقه ۸ اقدام به تنظیف، پاکسازی،  شستشوی معابر اصلی و فرعی در خیابان های چای کنار پایین تر از پارک امیر، خیابان شفاییه و بازار حرمخانه، چهارراه شریعتی تا جلوی فردوسی کردند.وی خاطر نشان کرد: طرح […]

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: در راستای  پاکسازی سطح حوزه عوامل خدمات شهری منطقه ۸ اقدام به تنظیف، پاکسازی،  شستشوی معابر اصلی و فرعی در خیابان های چای کنار پایین تر از پارک امیر، خیابان شفاییه و بازار حرمخانه، چهارراه شریعتی تا جلوی فردوسی کردند.
وی خاطر نشان کرد: طرح پاکسازی سطح حوزه شهرداری منطقه ۸ تبریز به صورت شبانه روزی در نقاط مختلف منطقه توسط نیروهای خدمات شهری این منطقه در حال انجام است.