شهردار منطقه ۶ تبریز از آغاز اجرای آیتم های ویژه طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح معابراصلی، فرعی و محلات غرب و شمالغرب تبریز به همت حوزه معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه خبر داد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای  آیتم های ویژه طرح ضربتی نگهداشت […]شهردار منطقه ۶ تبریز از آغاز اجرای آیتم های ویژه طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح معابراصلی، فرعی و محلات غرب و شمالغرب تبریز به همت حوزه معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای  آیتم های ویژه طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح معابر و محلات غرب و شمالغرب تبریز همزمان با سایر مناطق شهر تبریز با هدف ارتقای حقوق شهروندی، زیبایی بصری، حفظ بهداشت محیط و سلامت عمومی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان از دیروز در دستور کار معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی در توزیع خدمات گفت: این عملیات به صورت ستادی و بر حسب برنامه زمان‌بندی شده و با لحاظ درجه بندی در سطح نواحی خدمات شهری منطقه اقدام می شود که در اولین روز، این طرح در سطح معابر، فضای سبز و محوطه بین بلوک های شهرک شهید دکتر بهشتی واقع در جاده سنتو نرسیده به سازمان فنی و حرفه ای استان به همت عوامل خدوم امانی و پیمانی و با فعالیت ماشین آلات حوزه معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه اجرا شد.
طرح ضربتی نگهداشت شهری شامل آیتم های رفت و روب اساسی محلات و تنظیف معابر، رسیدگی به آب‌روها (شستشو و لایروبی)، تعویض جداول معیوب و شکسته و مرمت آب‌روها، امحای آگهی، دیوارنوشته و شعارنویسی ها، تنظیف، رفع نواقص و راه اندازی آبنماها، رفع سدمعبر مغازه ای، خودرویی و بساط فروشی، تعمیر باکس ها و رفع نواقص زیرباکس های زباله، شستشو و رنگ آمیزی جداول، نرده ها و تابلوهای ترافیکی، رسیدگی به سرویس های بهداشتی سطح معابر، روشنایی زیرگذرها و روگذرها و چراغ های تزئینی، حذف تابلوهای زائد و موانع فیزیکی، کاترزنی و لکه گیری آسفالت معابر است.