اجرای خزانه متمرکز شهرداری تبریز از هشتم آبان کلید خورده است
اجرای خزانه متمرکز شهرداری تبریز از هشتم آبان کلید خورده است
مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری گفت: خزانه متمرکز شهرداری تبریز از هشتم آبان ۱۴۰۰ اجرایی شده است و از این تاریخ همه حساب‌های مناطق غیرقابل برداشت است و به حساب متمرکز انتقال می‌یابد.

اکبر خردمند در جلسه علنی امروز شورای شهر تبریز با اعلام این خبر اظهار کرد: طی ۲۶ روز، وصولی نقدی حساب خزانه متمرکز به مقدار ‌۱۵۴ میلیارد نقدی و۳۶ میلیارد تهاتر و … بوده و ۲۵۶ میلیارد جمع تحقق است.

وی بیان کرد: ۹۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون برای حقوق و هزینه نگهداری شهر ا جمله حقوق فضای سازی وتنظیف و کسورات پرداخت شده است که این رقم تنها برای مناطق و مرکز است و با احتساب سازمان و شرکت‌ها بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنیم.

خردمند با اشاره به اینکه آخرین موجودی خزانه متمرکز ۱۲ میلیارد است، افزود: همه پرداخت‌ها در قالب تخصیص بوده و خارج از آن پرداختی نداشته‌ایم.

مدیرکل امور مالی و ذیحساب شهرداری تصریح کرد: ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به عملکرد پروژه‌های عمرانی است که از این رقم ۶۲ میلیارد پرداخت شده است.

وی گفت: مصرف عمده هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و بسته به بودجه و خواسته هر منطقه بودجه‌ای تخصیص می‌یابد.

خردمند افزود: برخی مناطق وصولی دارند و خواسته‌هایشان را بر آن اساس و در حد تاب و توان وصولی‌های نقدی پرداخت می‌کنیم.