اجرای تابلوها و تجهیزات ترافیکی همزمان با روند اجرای پروژه پل همسان کابلی
اجرای تابلوها و تجهیزات ترافیکی همزمان با روند اجرای پروژه پل همسان کابلی

به گزارش قلم پرس، مدیرعامل سازمان ترافیک در این خصوص گفت: راهنمای مسیر صحیح و تکمیل تجهیزات ایمنی راه جزو لاینفک هر پروژه ترافیکی بوده و سازمان ترافیک بعنوان متولی امر به این نکته توجه وافی و کافی داشته و براین باور است که اجرای صحیح و کامل این بخش از پروژه ضمن ایجاد ارتباط […]

به گزارش قلم پرس، مدیرعامل سازمان ترافیک در این خصوص گفت: راهنمای مسیر صحیح و تکمیل تجهیزات ایمنی راه جزو لاینفک هر پروژه ترافیکی بوده و سازمان ترافیک بعنوان متولی امر به این نکته توجه وافی و کافی داشته و براین باور است که اجرای صحیح و کامل این بخش از پروژه ضمن ایجاد ارتباط بین راه وکاربران راه (رانندگان) می تواند در کاهش حوادث و سوانح علی الخصوص در ماه های ابتدایی بهره برداری، نقش اساسی داشته باشد.
 اصغر آدی بیگ افزود: دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان ترافیک در نظر دارد تا مطابق با  آخرین تغییرات، تابلوهای راهنمای مسیر و تجهیزات ترافیکی را طراحی کرده و بعد از طی روند مصوباتی، تهیه و به زودی و قبل از افتتاح پروژه در محل  اجرا کند.