اجرای نمایشنامه خوانی “کله پوکها” و اجرای صحنه ای “دهانی پراز کلاغ” در شهرستان میانه
اجرای نمایشنامه خوانی “کله پوکها” و اجرای صحنه ای “دهانی پراز کلاغ” در شهرستان میانه

نشست خوانش نمایشنامه “کله پوکها” و اجرای صحنه ای “دهانی پراز کلاغ” در شهرستان میانه برگزار شد. نمایشنامه خوانی کله پوکها به کارگردانی آرین صدقیان و نمایش دهانی پراز کلاغ به کارگردانی رحیمه اکبری وبا تهیه کنندگی آموزشگاه هنرهای نمایشی صحنه پس از اخذ مجوز به روی صحنه رفت. نمایشنامه خوانی کله پوکها با محتوای […]

نشست خوانش نمایشنامه “کله پوکها” و اجرای صحنه ای “دهانی پراز کلاغ” در شهرستان میانه برگزار شد.

نمایشنامه خوانی کله پوکها به
کارگردانی آرین صدقیان و نمایش دهانی پراز کلاغ به کارگردانی رحیمه اکبری وبا تهیه
کنندگی آموزشگاه هنرهای نمایشی صحنه پس از اخذ مجوز به روی صحنه رفت
.

نمایشنامه خوانی کله پوکها با
محتوای طنز و دهانی پر از کلاغ با نگاهی به دفاع مقدس و یک درام اجتماعی توانست در
طول مدت اجراهای خود مخاطبان و علاقمندان به تئاتر را بعد از مدتها تعطیلی به خاطر
شیوع بیماری کرونا دوباره به سالنها بکشاند و جانی دوباره به این هنر ببخشد
.