اجاره زمین‌های چمن مصنوعـی سـازمان فـرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریـز
اجاره زمین‌های چمن مصنوعـی سـازمان فـرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریـز

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه در نظر دارد تعدادی  زمین چمن مصنوعی به شرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir […]

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه در نظر دارد تعدادی  زمین چمن مصنوعی به شرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

–         نرخ تایم های زمین های فوق طبق اشل اداره کل ورزشی و جوانان و با هماهنگی و تایید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.

–         زمان چاپ آگهی مزایده روز چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۵می باشد.

–         هزینه انتشار آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.

–         زمان دریافت اسناد مزایده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵می باشد

–         آخرین مهلت دریافت اسناد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲و آخرین مهلت قبول پیشنهادات  روز  شنبه مورخ ۲/۱۱/ ۱۴۰۰ ساعت  ۱۱  می باشد.

–         زمان بازگشایی اسناد روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل اتاق جلسات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.

-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

–         پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.

–         چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

–         ۵% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز  نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن واریز شود.

–         سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

 

ردیف

 

نام سالن

مساحت تقریبی

(متر مربع)

 

آدرس

اجاره بها ماهانه

(ریال)

مجموع اجاره بهای سالانه (ریال)

۵%

سپرده واریزی

۱

چمن مصنوعی کوی لاله ۱و۲

۱۰۰۰

لاله، داخل آپارتمان های لاله

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰

۲

چمن مصنوعی لاله ۱

۱۰۰۰

ورودی آپارتمان های لاله             

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰

۳

چمن مصنوعی شهید چمران

۱۰۰۰

اندیشه جنب شهرداری منطقه ۷

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۴

چمن مصنوعی آذربایجان

۱۰۰۰

میدان آذربایجان جنب پمپ بنزین

۸/۰۰۰/۰۰۰

۹۶/۰۰۰/۰۰۰

۴/۸۰۰/۰۰۰

۵

چمن مصنوعی الغدیر ۱

۱۰۰۰

یکه دکان، داخل مجتمع الغدیر

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۶

چمن مصنوعی آبشار ارم

۱۰۰۰

اتوبان پاسداران داخل پارک آبشار

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

۷

چمن مصنوعی شقایق

۱۰۰۰

خیابان سرباز شهید کوچه ایدلو داخل پارک شقایق

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۸

چمن مصنوعی توانیر

۱۰۰۰

ورودی توانیر از اتوبان پاسداران

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰

۹

چمن مصنوعی توانیر

۱۰۰۰

توانیر داخل پارک داخل دانش اموز

 

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

چمن مصنوعی میلاد ارم

۱۰۰۰

شهرک ارم، داخل پارک میلاد، پشت کلانتری ۲۱

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۱

چمن مصنوعی پل ارم

۱۰۰۰

پل انقلاب داخل پارک

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۲

چمن مصنوعی یاغچیان

۱۰۰۰

روبروی پارک شمیم

۸/۰۰۰/۰۰۰

۹۶/۰۰۰/۰۰۰

۴/۸۰۰/۰۰۰

۱۳

چمن مصنوعی ولی امر        

۱۰۰۰

ولی امر جنب مسجد

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۴

چمن مصنوعی ائل گلی            

۱۰۰۰

داخل پارک ائل گلی

 

۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

چمن مصنوعی مشروطه

۱۰۰۰

داخل پارک مشروطه

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۶

چمن مصنوعی ارم

۱۰۰۰

روبروی سالن ارم

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۷

چمن مصنوعی شمیم

۱۰۰۰

داخل پارک شمیم پایداری

۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۸

چمن مصنوعی امام

۱۰۰۰

شهرک امام

 

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰