آغاز فونداسیون پل عابرگذر خیابان شهید رجائی در ضلع غربی
آغاز فونداسیون پل عابرگذر خیابان شهید رجائی در ضلع غربی

به گزارش قلم پرس، در راستای تداوم اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل و ایمنی سطح منطقه و ایجاد مسیرهائی ایمنی و به دور از مخاطرات احتمالی، اقدامات زیربنائی در این منطقه انجام پذیرفته که از آن جمله می توان به احداث پلهای عابر پیاده در مسیرهای پرتردد این حوزه اشاره کرد.یکی از این […]

به گزارش قلم پرس، در راستای تداوم اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل و ایمنی سطح منطقه و ایجاد مسیرهائی ایمنی و به دور از مخاطرات احتمالی، اقدامات زیربنائی در این منطقه انجام پذیرفته که از آن جمله می توان به احداث پلهای عابر پیاده در مسیرهای پرتردد این حوزه اشاره کرد.
یکی از این پلها در مسیر خیابان شهید رجائی (یوسف آباد) احداث می شود که هم اکنون در مراحل عمرانی قرار گرفته و در ضلع های غربی و شرقی و میانه عملیات لاشه چینی محل فونداسیون و حفاری محل و شمع پله انجام می یابد.
اکیپ‌های عمرانی در حال اتمام فونداسیون ضلع غربی این پل هستند که با سرعت تداوم دارد.