آغاز عملیات اجرایی پارک‌های کشاورزی در ۱۴۰۱
آغاز عملیات اجرایی پارک‌های کشاورزی در ۱۴۰۱

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر در این باره اظهار کرد: طبق برنامه ارائه شده از سوی اینجانب به شورای اسلامی شهر تبریز، احداث “آگری کالچر پارک” یا پارک‌های کشاورزی درون‌شهری در محل پارک بزرگ تبریز می‌تواند یکی از بسترهای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد منطقه‌ای باشد که از جمله برنامه‌های مهم ما در مدیریت […]

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر در این باره اظهار کرد: طبق برنامه ارائه شده از سوی اینجانب به شورای اسلامی شهر تبریز، احداث “آگری کالچر پارک” یا پارک‌های کشاورزی درون‌شهری در محل پارک بزرگ تبریز می‌تواند یکی از بسترهای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد منطقه‌ای باشد که از جمله برنامه‌های مهم ما در مدیریت شهری است.

او ادامه داد: جلساتی که در ماه‌های گذشته از آغازین روزهای مدیریت شهری ششم برگزار شده، نویدبخش جدیت مدیران شهری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر در این حوزه است.

رنجبر یادآور شد: تقریبا طرح ایجاد پارک‌های کشاورزی در حال نهایی شدن است و تلاش می کنیم عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ آغاز شود.