آغاز به کار نمایشگاه مجازی نگارگری «لاجورد» در مراغه
آغاز به کار نمایشگاه مجازی نگارگری «لاجورد» در مراغه

آثار نگارگری لاله آذرباد در قاب نمایشگاه «لاجورد » در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به نمایش درآمد. آثار نگارگری لاله آذرباد در قاب نمایشگاه «لاجورد » در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به نمایش درآمد. تعداد ۱۷ اثر از آثار لاله آذرباد ، بانوی نگارگر و هنرمند مراغی در نمایشگاه […]

آثار نگارگری لاله آذرباد در قاب نمایشگاه «لاجورد » در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به نمایش درآمد.

آثار نگارگری لاله آذرباد در
قاب نمایشگاه «لاجورد » در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به نمایش درآمد
.

تعداد ۱۷ اثر از آثار لاله
آذرباد ، بانوی نگارگر و هنرمند مراغی در نمایشگاه مجازی « لاجورد » در بخش
نمایشگاه هنرمندان سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه به آدرس
https://maraghe.farhang.gov.ir/fa/gallery به نمایش درآمد.

لاله آذرباد دارنده گواهینامه
تذهیب و نگارگری از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی ، علاوه بر تدریس تذهیب و
طراحی سنتی در آموزشگاههای هنری ، شرکت در چندین جشنواره معتبر و نیز کسب عناوین
مختلف را در کارنامه هنری خویش دارد .