شهردار منطقه ۵ تبریز از آغاز احداث پروژه نخستین میدان میوه و تره بار مدرن تبریز مابین شهرک ولی امر و رشدیه خبر داد. به گزارش قلم پرس، میر علی اصغر نساج غازانی اظهار داشت: این پروژه به مساحت ۱۵۰۰ متر، در دوطبقه و زیربنای هزار و ۸۷۸ متر مربع با سرمایه گذاری بخش خصوصی […]شهردار منطقه ۵ تبریز از آغاز احداث پروژه نخستین میدان میوه و تره بار مدرن تبریز مابین شهرک ولی امر و رشدیه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، میر علی اصغر نساج غازانی اظهار داشت: این پروژه به مساحت ۱۵۰۰ متر، در دوطبقه و زیربنای هزار و ۸۷۸ متر مربع با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود.