آسفالت ریزی پل ورودی مارالان
آسفالت ریزی پل ورودی مارالان

به گزارش قلم پرس، فرسودگی‌ها و چاله‌های بوجود آمده آسفالت زیر پل ورودی از اتوبان شهید کسائی به مارالان، با تراشه‌های آسفالت توسط معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه موقتاً مرمت می‌شود.با تراشه آسفالت‌ریزی به چاله‌ها و قسمت‌های فرسوده محل مذکور، موقتاً مشکلات ترافیکی رفع می‌شود. با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و امکان آسفالت‌ریزی، این […]

به گزارش قلم پرس، فرسودگی‌ها و چاله‌های بوجود آمده آسفالت زیر پل ورودی از اتوبان شهید کسائی به مارالان، با تراشه‌های آسفالت توسط معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه موقتاً مرمت می‌شود.
با تراشه آسفالت‌ریزی به چاله‌ها و قسمت‌های فرسوده محل مذکور، موقتاً مشکلات ترافیکی رفع می‌شود. با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و امکان آسفالت‌ریزی، این محل توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به شکل اساسی آسفالت‌ریزی شده و مسیر به صورت کامل بهسازی و مسیری عاری از خطر برای وسایل نقلیه عبوری فراهم خواهد شد.