آسفالت‌ریزی و لگه‌گیری خیابان رضانژاد و کوی عزب دفتریلر
آسفالت‌ریزی و لگه‌گیری خیابان رضانژاد و کوی عزب دفتریلر

به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده با اعلام این مطلب‌ گفت: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیرها، بعد از انجام زیرسازی های لازم، آسفالت ریزی و لکه گیری خیابان رضانژاد و کوی عزب دفتریلر در خیابان طالقانی توسط اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه ۸ اجرایی شد.

به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده با اعلام این مطلب‌ گفت: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیرها، بعد از انجام زیرسازی های لازم، آسفالت ریزی و لکه گیری خیابان رضانژاد و کوی عزب دفتریلر در خیابان طالقانی توسط اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه ۸ اجرایی شد.