آذربایجان در سوگ محبوبش
آذربایجان در سوگ محبوبش
آذربایجان شکوهمند ، سوگ عزایی را پشت سر می گذارد که گویی ثانیه به ثانیه آن هنوز در یادها و خاطره ها زنده است و هر کسی به سهم خود سنگینی این مصیبت را به دیده جان میخرد ،و بغض ها و اشک هایی که وداع با داغ بر دل نشسته را دوچندان می کند.

حامد پناهی – قلم پرس : پس از اعلام خبر ، سوگ شهیدان سراسر کشور را فرا می گیرد و پیکرها از محل سانحه به معراج شهدای تبریز منتقل می گردند.
تبریز قهرمان ، همان شهری که یار رئیس جمهور و یارانش ، دوستدار امام جمعه ای دلسوز و مردمی ، و رضایتمند از عملکرد استاندار جوان داشت حال باید در سوگ فراق یاران میزبانی میکرد.
سحرگاه روز سه شنبه اول خرداد ماه ، مردم نه تنها از تبریز بلکه از جای جای سرزمین دلاور آذربایجان خود را به مراسم تشییع و بدرقه می رسانند تا قابی ماندگار در اذهان ثبت نمایند.
قابی که شاید بیشتر به پاس قدردانی از خدمت هاست.
اشک هایی که جاری می شوند ، یادآور پدر معنوی هستند که ایشان را سید شریف می نامیدند و در کوچه و برزن این شهر به نیکی از او یاد می کردند. یا استانداری که به تازگی مالک دلهای آنان شده بود سنگینی این داغ را بیشتر می کرد.
شاید زبان قاصر از وصف شکوهی که مردم تبریز در آیین بدرقه شهدای خدمت نمودند باشد ، اما تصاویر شاهد و ناظر همه چیز بودند.مردمی که از هر قشری آمدند تا غم بلندای ارسباران را تسکین دهند.
تبریز در بسیاری از دوره های تاریخ زبانزد عام و خاص بوده است و این بار نیز ثابت نمود که برای خادمانی که تا پای جان به مقام شهادت نائل می گردند، فرقی بین آنها و شهدای شاخصی مثل باکری،تجلایی،کسایی،یاغچیان و سرداران و سربازان شهید نبوده و نخواهد بود.

این یادآوری تاریخی از مردم قهرمان و شهید پروری است که در برهه های حساس تاریخ ، به جهانیان اثبات نمودند هیچ وقت از گام های استوار خود اعم از زن و مرد و پیر و جوان، پا پس نخواهند کشید و همواره متعهد به آنچه بوده اند هستند.

آذربایجان شکوهمند ، سوگ عزایی را پشت سر می گذارد که گویی ثانیه به ثانیه آن هنوز در یادها و خاطره ها زنده است و هر کسی به سهم خود سنگینی این مصیبت را به دیده جان میخرد ،و بغض ها و اشک هایی که وداع با داغ بر دل نشسته را دوچندان می کند.

این ایام و بدرقه تاریخی مردم آذربایجان از شهدای خدمت در دیار پر افتخار تبریز ، برگ زرینی است از دفتر تاریخ آذربایجان سربلند…

 

انتهای پیام/