چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ | Wednesday, 28 February , 2024
تهیه سامانه معرفی دانش‌آموختگان در عرضه خدمات عمومی/فضای مجازی م تهدید است هم فرصت ۲۶ مهر ۱۳۹۶

تهیه سامانه معرفی دانش‌آموختگان در عرضه خدمات عمومی/فضای مجازی م تهدید است هم فرصت

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کل کشور گفت:در روزهای آتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به تهیه سامانه‌ای برای دانشجویان خواهد کرد تا دانش‌آموختگان را در عرضه خدمات عمومی همراه با درخواست‌کنندگان معرفی کند.