پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ | Thursday, 22 February , 2024
ناقوس مرگ سرطان به صدا درآمد! ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

ناقوس مرگ سرطان به صدا درآمد!

سونامی سرطان کلمه آشنا که نه تنها مردم ایران بلکه جهان امروز را به وحشت انداخته ولی دانشمندان در راه کشف روشی برای مهار آن، با ساخت واکسن ضد سرطان سکان دار کشتی نجات بشریت شدند.

موبایلت رو بردار، یه فیلم چند ثانیه ای ضبط کن، برای محمدرضا ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

موبایلت رو بردار، یه فیلم چند ثانیه ای ضبط کن، برای محمدرضا

کمپین حمایت از یکی از کودکانی که از یبماری سرطان رنج می برد تشکیل شده است،