۳ برابر شدن ظرفیت تولید پتروشیمی تبریز
۳ برابر شدن ظرفیت تولید پتروشیمی تبریز
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با خط اتیلن میاندوآب- تبریز موجب می‌شود تا فازهای توسعه‌ای مجتمع بزرگ پتروشیمی تبریز در آینده از ۴۴۰ هزار تن به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یابد.

محمود واعظی امروز در مراسم افتتاح خط اتیلن میاندوآب_  تبریز اظهار کرد:  برای این پروژه، هزینه ۸۶ میلیارد پرداخت شده است که مدت پروژه دو سال تعیین شده بود ولی ما زودتر از موعود تحویل دادیم.

وی افزود: این پروژه تحول در صنعت منطقه و فازهای توسعه و اشتغال‌زایی را به همراه خواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر خوراک مصرفی که الان ارزان‌تر است در حالی که قبلا گران‌تر بود، افزود: این باعث شده تا فازهای توسعه‌ای این مجتمع بزرگ در آینده از ۴۴۰ هزار تن به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یابد.

وی در بخش افتتاح مخزن نفتا، بیان کرد: این مخزن  ۱۰ هزار تن تنی نفتا، مخزن چهارم این مجموعه است.

واعظی ادامه داد: برای این مخزن ۱۶ میلیارد تومان در ۲۳ ماه هزینه شده است.