۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد
۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد

۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: یکی از اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کلان‌شهر تبریزعلاوه بر جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ، هدایت پساب تولیدی تصفیه خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه می باشد. به […]۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد

خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: یکی از اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کلان‌شهر تبریزعلاوه بر جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ، هدایت پساب تولیدی تصفیه خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه می باشد.

به گزارش قلم پرس، ،خانی با اشاره به هدایت  پساب تولیدی تصفیه خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه اظهار کرد: با راه اندازی بخش مایع مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به پیکره دریاچه ارومیه رها می‌شود که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی نیز محسوب می‌شود.
وی افزود: با اجرای این طرح و با تجمیع پساب دو تصفیه خانه مدول اول و دوم بالغ بر ۱۲۲ میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می‌یابد.