یک تاخیر موجه و عذرخواهی به تکرار از اول تا آخر جلسه/ لازمه داشتن جامعه ای شفاف توجه به رسانه ها است
یک تاخیر موجه و عذرخواهی به تکرار از اول تا آخر جلسه/ لازمه داشتن جامعه ای شفاف توجه به رسانه ها است

رئیس شورای استان گفت: این موضوع را به خوبی می دانم که تاخیر در مقابل جمع بزرگی از اصحاب رسانه یعنی پا گذاشتن روی مین و هر مدیری که تاخیر میکند این را نمی فهمد، به همین دلیل مکررا عذرخواهی میکنم.

به گزارش قلم پرس، در حاشیه یکی از نشست های خبری رئیس شورای استان آذربایجان شرقی اتفاقی افتاد که در بیشتر نشست ها رخ می دهد اما همیشه هم موجه نیست، در نشست اخیری که برگزار شد رئیس شورای استان با نیم ساعت تاخیر در جلسه حاضر شد البته برخی از دوستان رسانه ای با وجود اینکه از علت تاخیر به دلیل فوت ناگهانی یکی از بستگان نزدیکش، اطلاع داشتند این موضوع را توهین تلقی کرده و از نشست خارج شدند.

اما جای بحث اینجاست، رئیس شورای استان از لحظه ورود به جلسه تا زمان تمام شدن جلسه به تکرار از خبرنگاران حاضر در نشست عذرخواهی کرد موضوعی که شاید در کمتر جلسه ای مشاهده شود و بیشتر اوقات همان ابتدای جلسه یک عذرخواهی خشک و خالی می کنند و انگار نه انگار …

کاش این نوع برخورد به دیگر مدیران هم سرایت کند که در خصوص تاخیرهای حداقل موجه بدانند که باید به کسانی که در انتظار برگزاری نشسته اند باید احترام گذاشت.

در این نشست مسعودی ریحان رئیس شورای استان ضمن عذرخواهی از تاخیر برای حضور در نشست خبری به دلیل فوت ناگهانی یکی از اقوام نزدیکشان، گفت: اگر کنفرانس خبری و حضور اصحاب رسانه نبود و جلسه دیگری بود با توجه به شرایط پیش آمده نمی آمدم.

ریحانی گفت: این موضوع را به خوبی می دانم که تاخیر در مقابل جمع بزرگی از اصحاب رسانه یعنی پا گذاشتن روی مین و هر مدیری که تاخیر میکند این را نمی فهمد، به همین دلیل مکررا عذرخواهی میکنم.

رئیس شورای استان با تاکید بر اینکه وجود اصحاب رسانه قدم برداشتن به سمت توسعه است، گفت: در جامعه امروزی رسانه ها در کنار قوای سه گانه به عنوان قوه چهارم مطرح هستند و حتی اثر بخشی بیشتری نسبت به دیگر قوای سه گانه دارند، چون زمانی شفافیت در یک جامعه ایجاد می شود که به رسانه به عنوان رکن چهارم اهمیت داده شود.

او ادامه داد: رسانه می تواند جامعه را به سمت توسعه و رونق سوق دهد و بدون رسانه هیچ کشوری نمی تواند به سمت توسعه و شفافیت حرکت کند.