کیروش در دبدار با رئیس جمهور: تیم ملی فوتبال بخاطر مردم و درست بعد از پیروزی جنابعالی در انتخابات افتخار راهیابی به جام جهانی را کسب کردند
کیروش در دبدار با رئیس جمهور: تیم ملی فوتبال بخاطر مردم و درست بعد از پیروزی جنابعالی در انتخابات افتخار راهیابی به جام جهانی را کسب کردند

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار  بازیکنان، مربیان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال با رییس جمهور ، با بیان اینکه عشق و شور مردم به فوتبال و وجود استعدادهای فراوان در این کشور، استحقاق حمایت های بیشتر را دارد، گفت: پسران ایران در تیم ملی فوتبال بخاطر مردم ایران بار دیگر افتخار راهیابی به جام […]

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار  بازیکنان، مربیان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال با رییس جمهور ، با بیان اینکه عشق و شور مردم به فوتبال و وجود استعدادهای فراوان در این کشور، استحقاق حمایت های بیشتر را دارد، گفت: پسران ایران در تیم ملی فوتبال بخاطر مردم ایران بار دیگر افتخار راهیابی به جام جهانی آن هم درست بعد از پیروزی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کردند و من به عنوان عضوی از این خانواده در کنار آنها بودم»

همچنین کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دکتر روحانی و با بیان اینکه «پسران ایران در تیم ملی فوتبال بخاطر مردم ایران بار دیگر افتخار راهیابی به جام جهانی آن هم درست بعد از پیروزی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کردند و من به عنوان عضوی از این خانواده در کنار آنها بودم»، گفت: عشق و شور مردم به فوتبال و وجود استعدادهای فراوان در این کشور، استحقاق حمایت های بیشتر را دارد چرا که اگر این استعدادها را با تعهد ایرانی در هم‌آمیزیم می‌توانیم فوتبال ایران را به جایگاه‌های بالاتر در سطح جهانی برسانیم.