پنجاه و ششمین شهردار تبریز ایرج شهین باهر شد
پنجاه و ششمین شهردار تبریز ایرج شهین باهر شد

با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، «ایرج شهین‌باهر» به عنوان شهردار تبریز انتخاب شد. به گزارش  قلم پرس، ایرج شهین باهر با ۷ رأی در جلسه امروز  شورای شهر شهردار تبریز شد. پس از بررسی گزینه‌های تصدی شهرداری تبریز، شهین‌باهر را به عنوان شهردار تبریز انتخاب کرد. طبق قانون، شهرداران کلان‌شهرهای کشور با […]

با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، «ایرج شهین‌باهر» به عنوان شهردار تبریز انتخاب شد.

به گزارش  قلم پرس، ایرج شهین باهر با ۷ رأی در جلسه امروز  شورای شهر شهردار تبریز شد.

پس از بررسی گزینه‌های تصدی شهرداری تبریز، شهین‌باهر را به عنوان شهردار تبریز انتخاب کرد.

طبق قانون، شهرداران کلان‌شهرهای کشور با رأی اکثریت اعضای شورا، انتخاب و پس از تائید نهایی حکم از طرف وزارت کشور، مسؤولیت قانونی خود را آغاز می‌کنند.

* رزومه مهندس ایرج شهین باهر

 مدارک تحصیلی وحرفه ای

*لیسانس عمران–عمران سال۱۳۷۵
*فوق لیسانس شهرسازی سال۱۳۸۱
دانشجوی_دکترای_جغرافیاوبرنامه_ریزی _شهری (درمرحله #دفاعیه_ازتز)

 پروانه اشتغال به کارمهندسی پایه یک عمران
پروانه اشتغال به کارمهندسی پایه یک شهرسازی
پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال۱۳۸۲

🔻 سوابق اجرایی و مدیریتی
رئیس کمیسیون عمران وتوسعه شورای اسلامی شهر تبریز

 رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان‌شرقی ۳ دوره
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان‌شرقی ۲ دوره

 نائب رئیس اول شورای عالی کارشناسان رسمی قوه قضائیه کشور
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

 عضو کمیسیون حقوقی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور
عضو شورای اسلامی شهر تبریز

 رئیس هیأت مؤسس جامعه مهندسان شهرساز استان آذربایجان‌شرقی
عضو هئیت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان‌شرقی ۲ دوره

 عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی استان دوره های پنجم و ششم
شهردار شهر باسمنج سال ۱۳۸۵_۱۳۸۹

شهردار نمونه سال ۱۳۸۹ شهرستان تبریز
نماینده سازمان نظام مهندسی استان در کمیسیون ماده ۵ استان

عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان
عضو کمیسیون حقوقی سازمان نظام مهندسی استان

رئیس کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی استان
عضو گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان

عضو کمیته آموزش نظام مهندسی استان
عضو دائم کمیته راهبردی و مناسب سازی محیط شهری تبریز

عضو مجمع مهندسان جوان استان آذربایجانشرقی
عضو اصلی کمیته فنی میراث فرهنگی استان

مشاور شهرسازی شهرداری مرند سال۱۳۸۲
کارشناس و مشاوراعضای شورای اسلامی شهرت بریز درکمیسیون توافقات شهرداری تبریزسال۱۳۸۳

مشاور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجانشرقی

عضو کمیسیون تحقیق ونظارت شورای اسلامی شهر تبریز
نماینده شورای اسلامی شهر تبریزدر کمیته فنی شهرداری

عضو کمیته تدوین برنامه ریزی بازسازی وکمیته نظارت واجرای ستاد بازسازی مناطق زلزله زده
نماینده شورای اسلامی کلانشهر تبریزدرکمیسیون ماده صد شهرداری تبریز

نماینده شورای اسلامی شهر تبریزدرکمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری تبریز
نائب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهرتبریز

نماینده شورای اسلامی شهر تبریز درهیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری تبریز
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن سازاستان آذربایجانشرقی

عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 *سوابق علمی و تحقیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کمیته بررسی پروژه های تحقیقاتی شورای اسلامی شهر تبریز
عضو کمیته سیاستگذاری اولین همایش ملی نگاهی نوبه شهرسازی امنیت وپیشگیری ازوقوع جرم در فضاهای شهری

عضوکمیته علمی چهارمین کنگره معماری وشهرسازی ایران
مدیر مسئول نشریه پیام ارک
مدیر مسئول نشریه کارشناس رسمی

دبیرشورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی عمران ومعماری وتوسعه پایدارشهری پاییز۹۲
عضو هیأت علمی وداوری سمینار علمی وتخصصی جاذبه ها ودافعه های گردشگری آذربایجانشرقی
ارائه مقاله تحول مسیرمدیریت شهری درایران ناشر،نشریه دانشگاه۱۳۸۴

 ارائه مقاله خصوصی سازی خدمات شهری وچالش‌های پیش رو
ناشر،سمینار علمی–تخصصی شهرهاو مردم۱۳۸۳
ارائه مقاله تأثیرات حمل ونقل برمحیط وانسان ناشر،سمینارعلمی–تخصصی شهرهاومردم:۱۳۸۳
ارائه مقاله بررسی تاب آوری در مقابل زلزله(نمونه موردی شهر وان ترکیه)،نشریه نظام مهندسی:۱۳۸۳

 همکاری در مطالعات وضع موجود مرحله اول قطارشهری تبریز باشرکت سبزینه راه
مطالعه نقش شوراهای اسلامی شهرهادرمدیریت شهری (نمونه موردی تبریز) پایان نامه ارشد
همکاری درتهیه تعدادی ازطرح های هادی شهری وروستایی استان

داورعلمی پروژه های پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ارائه مقاله بررسی حکمروایی شهری درقالب روابط شورای اسلامی شهرباشهرداری براساس مدل وابستگی متغیرها(نمونه موردی منطقه ۱۸شهرداری تهران) کنفرانس بین المللی عمران ،معماری وتوسعه پایدارشهری سال ۹۲
ارائه مقاله بررسی ومکان یابی فضای سبز(پارک محله ای)در راستای توسعه پایدارزیست محیطی بااصول GISکنفرانس بین المللی عمران، معماری وتوسعه پایدارشهری سال ۹۲