پخش اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور که از طریق صدا و سیمای به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور است/در شعبه اخذ رأی یک دستگاه رادیو یا تلویزیون در دسترس داشته
پخش اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور که از طریق صدا و سیمای به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور است/در شعبه اخذ رأی یک دستگاه رادیو یا تلویزیون در دسترس داشته

ستا انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۲ خود اعلام کرد: اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور است و رعایت آن الزامی می باشد . به گزارش قلم پرس متن این اطلاعیه به شرح زیر است: بسم الله […]

ستا انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۲ خود اعلام کرد: اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور است و رعایت آن الزامی می باشد .

به گزارش قلم پرس متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۱۲)

به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی تأکید می نماید، حتماً در شعبه اخذ رأی یک دستگاه رادیو یا تلویزیون در دسترس داشته و در تمام طول مدت اخذ رأی ، روشن نگهدارند تا دستور العملهای فوری ستاد انتخابات کشور را که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد مورد عمل قرار دهند.
اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور است و رعایت آن الزامی می باشد .

ستاد انتخابات کشور