وجود هشت خانواده متقاضی، برای هر کودک دارای شرایط فرزندخواندگی در کشور
وجود هشت خانواده متقاضی، برای هر کودک دارای شرایط فرزندخواندگی در کشور

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سراسر کشور حداقل برای هر کودک دارای شرایط فرزندخواندگی ، هفت تا هشت خانواده متقاضی وجود دارد. به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید  افزود: این رقم در برخی استان ها مانند تهران به ۱۲ خانواده متقاضی به ازای هر کودک نیز می […]

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سراسر کشور حداقل برای هر کودک دارای شرایط فرزندخواندگی ، هفت تا هشت خانواده متقاضی وجود دارد.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید  افزود: این رقم در برخی استان ها مانند تهران به ۱۲ خانواده متقاضی به ازای هر کودک نیز می رسد.
وی خاطرنشان کرد: به صرف اینکه یک کودک ، بدسرپرست است نمی توان قیومیت او را به خانواه دیگری واگذار کرد؛ هم اکنون دو هزار کودک در ۶۰۰ مرکز نگهداری کودکان بهزیستی نگهداری می شوند که ۸۵ درصد آنها ، کودکانی هستند که دست کم یکی از والدین آنها شناسایی شده اند.
وی اظهار کرد: تعداد کودکانی که پدر و مادر آنها مشخص نباشند -یتیم باشند- ، کم شده است.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: انتظار در نوبت های طولانی برای فرزندخواندگی از سوی خانواده ها، موجب نارضایی مردم شده است اما یک کودک را نمی توان از خانواده خود جدا کرد.
مسعودی فرید گفت: فقط در صورت احراز عدم صلاحیت دائم خانواده ها برای نگهداری کودکان می توان قیومیت آنان را به خانواده های دیگر داد.
وی افزود: از سوی دیگر همه کودکانی که در مراکز نگهداری کودکان بهزیستی نگهداری می شوند بهتر است نزد خانواده ها زندگی کنند زیرا از یک سو با کمبود نیرو در این مراکز مواجه هستیم و از سوی دیگر این کودکان ارتباطات عاطفی یک به یک را ندارند بنابراین با اجرای طرح «امین موقت»، خانواده ها می توانند تا سه سال نگهداری یک کودک را برعهده بگیرند که ممکن است این قیمومیت به فرزندخواندگی دائمی تبدیل شود.
مسعودی فرید یادآور شد: اکنون شرایط راحت تری نسبت به گذشته برای فرزندخواندگی ایجاد شده از آن جمله که قبلا سن فرزندخواندگی تا ۱۲ سال بود اما اکنون این رقم تا ۱۶ سالگی افزایش یافته است و از سوی دیگر زنان مجرد بالای ۳۰ سال می توانند سرپرستی یک کودک را برعهده بگیرند.