واکنش ظریف به سخنان نبویان
واکنش ظریف به سخنان نبویان

محمدجواد ظریف وزری امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات نبویان، گفت: تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند محمدجواد ظریف وزری امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات نبویان،عضو ستاد رئیسی که گفته بود ظریف به آمریکا تعهد داده، قاسم سلیمانی را به آمریکا تحویل دهد، […]

محمدجواد ظریف وزری امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات نبویان، گفت: تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند

محمدجواد ظریف وزری امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات نبویان،عضو ستاد رئیسی که گفته بود ظریف به آمریکا تعهد داده، قاسم سلیمانی را به آمریکا تحویل دهد، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:  “تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند”

LOGO - QALAM 23aa