واژگونی پراید، مرگ یک تن را بهمراه داشت
واژگونی پراید، مرگ یک تن را بهمراه داشت

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود حسینقلی زاده گفت: امروز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ در راه روستائی تازه قلعه از توابع شهرستان ملکان , واژگونی خودرو سواری پراید , مرگ یک تن […]

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود
حسینقلی زاده گفت: امروز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ در راه روستائی تازه قلعه از توابع شهرستان ملکان , واژگونی خودرو سواری پراید , مرگ یک تن را بهمراه داشت .
وی گفت:با اعلام این حادثه در ساعت ۱۹:۳۰ به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان ملکان, پایگاه اورژانس ۱۱۵ ملکان بمحل حادثه اعزام شد و تکنسینهای اعزامی مرگ یک تن را در محل تایید کردند.
حسینقلی زاده گفت:کمربند ایمنی عامل اصلی نگه دارنده در حوادث ترافیکی از برخورد و صدمه نقاط حیاتی بدن, یعنی سر و سینه است و در واژگونیهای خودرو با بستن کمربند ایمنی این صدمات کاهش می یابد.