هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور نسبت عواقب دوقطبی‌سازی در کشور/ هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است
هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور نسبت عواقب دوقطبی‌سازی در کشور/ هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی درباره خاستگاه و عواقب دوقطبی‌سازی در کشور، نسبت به ایجاد این فضا در کشور هشدار جدی داد. به گزارش قلم پرس، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «‏گام نوین برخی دوستان در تداوم همان کپی برداری (۴٪- ۹۶٪)، ذهنیت سازی اجتماعی(۱۶- […]

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی درباره خاستگاه و عواقب دوقطبی‌سازی در کشور، نسبت به ایجاد این فضا در کشور هشدار جدی داد.

به گزارش قلم پرس، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«‏گام نوین برخی دوستان در تداوم همان کپی برداری (۴٪- ۹۶٪)، ذهنیت سازی اجتماعی(۱۶- ۲۴) با تبدیل نماد “فقر- غنا”به “فرشته- شیطان” یا “پاک- پلید” است؛ این اقدام برای دو قطبی سازی شدید در کشور، در پسا انتخابات، با گسترش از اقتصاد به عرصه فرهنگ و رسانه طراحی شده است؛ اما این گام جدید اقدامی خطرناک است؛  ‏تئوری جامعه”پاک- پلید” اندیشه‌ای بحران آفرین در تاریخ، با ظاهری متین بوده است؛ تفکری خطرناک، که حاصلی جز خشونت، نزاع فکری و حرمت زدایی ملی در بر ندارد . ‏در این طراحی، حیات اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای، تاوان بحران‌ها را پرداخته و جامعه حساسیت خود را به جهت نابسامانی‌های روانی در این تقابل از دست خواهد داد. ‏با کشاندن این تقابل به عرصه اجتماعی، جامعه به پلید و پاک و… تبدیل و دولت و مردم رای داده به آن به پلید و شیطان و مخالفان به پاک و فرشته تبدیل می‌شوند.

‏آرامش پسا انتخابات دوباره به التهاب تبدیل و تقابل مومنین و غیرمومنین، عرصه‌ی ساختن کشور را تنگ و نگرانی‌های اجتماعی به سمت نارضایتی سوق می‌یابد؛ ‏این تقابل احتمالا به نهادها و شوراهای عالی کشور هم کشیده شده، یکپارچگی آنان به خطر افتاده و دو قطبی دولت و حامیان آن، در برابر غیر دولتی‌ها پدید می‌آید؛ ‏دروغ و خشونت؛ تهمت و افترا؛ التهابات اجتماعی؛ خبرسازی ‌های جعلی؛ یکدیگر را به جان هم انداختن؛ حرمت قلم و زبان نگاه نداشتن و… آینده را پر مخاطره می‌کند.

‏قطبی‌سازی کشور به جامعه”پاک- پلید” ؛ انشقاق در نهادهای ملی؛ بحران زایی؛ التهاب آفرینی اجتماعی و… به نفع کشور نیست و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند. ‏هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است؛ بر سر شاخ، بن نبریم؛ سینه‌ها از کینه‌ها پاک کنیم؛ دست به دست هم دهیم؛ و به یاری این ملت بشتابیم.»