هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است
هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است به گزارش قلم پرس،از تبریز، روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز امروز در جلسه شورای شهر تبریز، با بیان اینکه دو پدیده دستفروشی و وانت بار از یکدیگر متمایز هستند، […]رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست‌های غلط مدیریتی در جامعه است

به گزارش قلم پرس،از تبریز، روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز امروز در جلسه شورای شهر تبریز، با بیان اینکه دو پدیده دستفروشی و وانت بار از یکدیگر متمایز هستند، اظهار کرد: دستفروشی پیش از وانت بارها وجود داشت و ضرورت دارد ابتدا ماهیت این پدیده ها را بشناسیم و برای آن نسخه‌پیچی کنیم.

وی اضافه کرد: هر پدیده زشت جامعه، واکنش مردم به سیاست های غلط مدیریتی در جامعه است و ضرورت دارد دستگاه سیاستگذار بدون تحصیل نتایج مطالعات علمی و کاربردی، هیچ مجوزی صادر نکندچون این پدیده در ترکیب اقتصاد شهری جای‌گرفته است. 

شهرداری نباید سینه سپر کند

رشیدی با اشاره به اینکه معتقد است شهرداری نباید در این حوزه سینه سپر کند، ادامه داد: شهرداری تبریز باید تنها به تکلیف خود عمل کند و نهادهای اجتماعی که تکالیف اجتماعی دارند و باید ورود اساسی کنند. 

پایان پیام/