نگاهی به عرضه‌های امروز بورس انرژی
نگاهی به عرضه‌های امروز بورس انرژی

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ دیروز نیز کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و نفتای سبک پالایش نفت تهران، برش سنگین و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز و نیتروژن مایع شرکت فجر […]

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ دیروز نیز کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و نفتای سبک پالایش نفت تهران، برش سنگین و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز و نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی و بنزین ۱۰۰LL، گاز مایع و نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت و گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفتند.

طی معاملات روز گذشته بیش از ۵۲ هزار و ۳۵۵ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۵۱۱۵ میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.