نمایندگان شعب اخذ رأی در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر اطلاع دهند
 نمایندگان شعب اخذ رأی در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر اطلاع دهند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۱۷ به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ کرد : در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به فرمانداری یا بخشداری مربوطه جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه شماره ۱۱۷ ستاد انتخابات کشور آمده است […]

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۱۷ به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ کرد : در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به فرمانداری یا بخشداری مربوطه جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه شماره ۱۱۷ ستاد انتخابات کشور آمده است : با توجه به حضور پرشور ملت حماسه ساز ایران اسلامی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ می گردد لازم است تعرفه ها و برگهای رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به فرمانداری یا بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.
ستاد انتخابات کشور