نمایش «مارکس در سوهو» به روی صحنه رفت+ گزارش تصویری
نمایش «مارکس در سوهو» به روی صحنه رفت+ گزارش تصویری

نمایش “مارکس در سوهو” به کارگردانی جمیل جوشنی به روی صحنه رفت. عکس: فاطمه دخت فرج

نمایش “مارکس در سوهو” به کارگردانی جمیل جوشنی به روی صحنه رفت.

عکس: فاطمه دخت فرج