نصب بنرهای اطلاع رسانی اعمال قانون و انتقال به پارکینگ خودروهای متخلف در سطح شهر
نصب بنرهای اطلاع رسانی اعمال قانون و انتقال به پارکینگ خودروهای متخلف در سطح شهر

نصب بنرهای اطلاع رسانی اعمال قانون و انتقال به پارکینگ خودروهای متخلف در سطح شهر خودروهایی که در محل های ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع ) و یا پیاده رو توقف نمایند به وسیله جرثقیل به توقف گاه منتقل خواهند شد. به گزارش قلم پرس،، در راستای ارتقاء انضباط ترافیکی و روانسازی ترافیک و در […]نصب بنرهای اطلاع رسانی اعمال قانون و انتقال به پارکینگ خودروهای متخلف در سطح شهر

خودروهایی که در محل های ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع ) و یا پیاده رو توقف نمایند به وسیله جرثقیل به توقف گاه منتقل خواهند شد.

به گزارش قلم پرس،، در راستای ارتقاء انضباط ترافیکی و روانسازی ترافیک و در اجرای ماده ۱۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات، وسایل نقلیه ای که در محل ایستادن ممنوع پارک و محل را ترک کرده اند و یا از حرکت امتناع کنند و همچنین توقف خودروها در پیاده رو ها، ضمن اعمال قانون نسبت به انتقال خودرو به پارکینگ توسط پلیس راهور به وسیله جرثقیل اقدام خواهد شد.

بر همین اساس از همشهریان عزیز خواهشمندیم از توقف در محل های ایستادن ممنوع و پیاده رو به جد خودداری کنند و با پلیس محترم راهور در این خصوص همکاری های لازم را داشته باشند.

در این راستا ۱۵ عدد بنر در سطح شهر توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل نصب شد.