نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به تفکیک آرا
نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به تفکیک آرا

نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به تفکیک آرا از سوی وزارت کشور منتشر شد. نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل است: ۱- محسن هاشمی بهرمانی ۱۷۴۶۵۶۸ ۲- مرتضی الویری ۱۴۰۱۶۴۵ ۳- احمد مسجدجامعی ۱۳۹۷۷۴۱ ۴- شهربانو امانی ۱۲۸۸۸۰۵ ۵- محمدجواد حق‌شناس ۱۲۸۱۳۴۹ ۶- بهاره آروین ۱۲۷۶۷۱۹ ۷- سیدابراهیم امینی […]

نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به تفکیک آرا از سوی وزارت کشور منتشر شد.

نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل است:

۱- محسن هاشمی بهرمانی ۱۷۴۶۵۶۸
۲- مرتضی الویری ۱۴۰۱۶۴۵
۳- احمد مسجدجامعی ۱۳۹۷۷۴۱
۴- شهربانو امانی ۱۲۸۸۸۰۵
۵- محمدجواد حق‌شناس ۱۲۸۱۳۴۹
۶- بهاره آروین ۱۲۷۶۷۱۹
۷- سیدابراهیم امینی ۱۲۵۷۶۳۶
۸- افشین حبیب‌زاده ۱۲۲۶۳۷۷
۹- سیدآرش حسینی میلانی ۱۲۲۴۰۷۰
۱۰- حسن خلیل‌آبادی ۱۲۲۲۳۶۳
۱۱- علی اعطا ۱۲۰۸۱۹۰
۱۲- زهرا صدر اعظم نوری ۱۱۹۹۹۶۳
۱۳- محمد سالاری ۱۱۸۲۵۵۵
۱۴- سیدحسن رسولی ۱۱۸۰۰۴۴
۱۵- ناهید خداکرمی ۱۱۶۶۳۳۱
۱۶- مجید فراهانی ۱۱۶۴۰۷۲
۱۷- زهرا نژادبهرام ۱۱۲۶۸۴۰
۱۸- سیدمحمود میرلوحی ۱۱۱۴۰۵۳
۱۹- الهام فخاری ۱۱۰۶۴۶۸
۲۰- محمدعلی خانی ۱۰۶۴۲۴۰
۲۱- بشیر نظری ۱۰۶۰۰۲۳
🔹اعضای علی البدل:

۲۳- مهدی چمران ۶۵۳۲۴۷
۲۴- علیرضا دبیر ۵۲۶۵۵۵
۲۵- حبیب کاشانی ۴۷۱۵۷۹

 

فایل کامل تعداد آرای تمام داوطلبان شورای شهر تهران