نتیجه جلسه شورای امنیت نشان دهنده اقتدار دفاعی ایران و صداقت تیم مذاکره کننده بود
نتیجه جلسه شورای امنیت نشان دهنده اقتدار دفاعی ایران و صداقت تیم مذاکره کننده بود

حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان،  پس از اعلام نتیجه جلسه شورای امنیت در خصوص آزمایشات موشکی ایران، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نتیجه جلسه دیروز شورای امنیت هم نشان دهنده اقتدار دفاعی ایران و هم اثبات اقتدار وصداقت تیم مذاکره کننده در ارائه یک ارزیابی واقعی به جامعه ایران بود. این دقت […]

حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان،  پس از اعلام نتیجه جلسه شورای امنیت در خصوص آزمایشات موشکی ایران، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نتیجه جلسه دیروز شورای امنیت هم نشان دهنده اقتدار دفاعی ایران و هم اثبات اقتدار وصداقت تیم مذاکره کننده در ارائه یک ارزیابی واقعی به جامعه ایران بود. این دقت نظرها از هنر مذاکراتی آقای دکترظریف بوده است که بر همه این ریزه کاریها که حتی توضیح آن برای علاقمندان و متخصصان هم سخت است اشراف دارند. 

متن کامل یادداشت عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بدین شرح است:

زمانی وقتی آقای دکتر عراقچی با همان طمأنینه همیشگی و با استدلالهای چند لایه و حقوقی توضیح میدادند که: ١- بحث موشک در برجام اصلا مطرح نشده است و ایران با قدرت میتواند به برنامه های دفاعی موشکی خود ادامه دهد، و ٢-اینکه حتی نقض قطعنامه شورای امنیت هم به نقض برجام منجر نخواهد شد، برخی رسانه ها و چهره های سیاسی با تعجب شدید این استدلالها را متاسفانه حتی به تمسخر میگرفتند و استدلال میکردند که بحث موشک در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت صریحا ذکر شده است و با این کار کشورهای پنج بعلاوه یک عملا برنامه موشکی ایران را به اجرای برجام گره زده اند. آنها اصرار داشتند که این استدلال تیم مذاکرات هسته ای که نقض قطعنامه شورای امنیت، نقض برجام نمیباشد بهیچوجه حقوقی و تخصصی نیست و موضعی سیاسی و برای آرام کردن افکار عمومی است.

و باز وقتی آقای دکتر عراقچی توضیح میدادند که عبارتی که در قطعنامه شورای امنیت در خصوص موشک آمده است اولا واجد توصیه است و ثانیا شورای امنیت فقط ایران را دعوت به عدم توسعه برنامه موشکی که برای حمل سلاحهای هسته ای طراحی شده باشد کرده است، این عزیزان باز این استدلالها را رد میکردند و باز اصرار میکردند که با این عبارت در قطعنامه شورای امنیت باید برنامه موشکی کشور تعطیل گردد.

خوشبختانه اتفاق دیروز در بررسی موضوع آزمایشات موشکی ایران در شورای امنیت، تمامی پاسخهای لازم و روشن به ابهامات این افراد در تردید را داد.

اولا خود آمریکا و اروپا در همان مرحله اول اعلام کردند که در هر صورتی آزمایشات موشکی ایران به اجرای برجام صدمه و نقضی وارد نمی کند. ثانیا بحث بر سرِ نقض قطعنامه شورای امنیت هم نیست بلکه بحث بر سرِ تاثیرات بی ثبات کننده این اقدامات است. روسیه و برخی دیگر از اعضا نیز صراحتا بر توصیه ای بودن عبارت قطعنامه شورای امنیت و تاکید بر حمل سلاح هسته ای تاکید نمودند. ماحصل و جمع بندی تمام این تفاسیر و بحثها در عدم اتخاذ هیچگونه اقدامی از سوی شورای امنیت در جلسه دیروز خلاصه شد.

نتیجه جلسه دیروز شورای امنیت هم نشان دهنده اقتدار دفاعی ایران و هم اثبات اقتدار وصداقت تیم مذاکره کننده در ارائه یک ارزیابی واقعی به جامعه ایران بود. این دقت نظرها از هنر مذاکراتی آقای دکترظریف بوده است که بر همه این ریزه کاریها که حتی توضیح آن برای علاقمندان و متخصصان هم سخت است اشراف دارند. این حاصل یک عمر تجربه سیاسی و بین المللی و آشنایی ایشان با مباحث حقوق بین الملل و نظام تصمیم گیری در شورای امنیت و در مرحله بعد پیگیریهای مستمر تیم مذاکرات هسته ای میباشد که امروز یک نمونه اش را مردم عزیزمان شاهدند.

baeedi

 

این عضو دو روز پیش در یادداشت دیگری نوشته بود:

برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت قاعده بازی در خصوص بحث هسته ای و حتی موشکی ایران را روشن کرده است. در برجام اصلا به بحث موشکی ایران پرداخته هم نشده است و این البته اتفاقی نبوده است. ایران هیچگاه در زمان مذاکرات نپذیرفت که بحث موشکی بخشی از موضوعات مذاکره باشد چرا که عمیقا اعتقاد داشت که بحث مربوط به توان دفاعی ایران از جمله از طریق توسعه توان موشکهای متعارف از چارچوب برجام خارج است. طرفهای پنج بعلاوه یک نهایتا این امر را پذیرفتند.
از جانب دیگر در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در دو سطح به بحث موشک پرداخته شده است اول آنکه محدودیتها علیه نقل و انتقال تجهیزات موشکی به ایران تا پایان یک دوره هشت ساله ادامه یابد و دوم آنکه شورای امنیت به ایران توصیه نموده است که از توسعه موشکهای بالستیکی که توانایی حمل سلاحهای هسته ای را دارند خودداری نماید.
ما می دانیم که افراط گرایان در کنگره آمریکا از آزمایشات موشکی ایران عصبانی هستند و هر طور شده میخواهند دولت آمریکا حتی شده برجام را بخاطر این آزمایشات بر هم بزند و یا تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع نماید. اما تعهد و مسئولیت دولت آمریکا بعنوان عضو گروه پنج بعلاوه یک و عضو دائم شورای امنیت حکم می کند که باید به ابتدایی ترین اصول حقوق بین الملل و توافقات خود در تفاهم هسته ای و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ وفادار باشد و به این قواعد بازی پایبند بماند.
اینجا البته حتی ایجاب میکرد که آمریکا مانند موضع منطقی برخی دیگر از اعضای شورای امنیت مانند روسیه، پاسخ نمایندگان تندروی خود را میداد که آزمایشات موشکی ایران چون برای افزایش توان دفاعی متعارف ایران است اصولا در چارچوب مفاد قطعنامه شورای امنیت قرار نمی گیرد. اما اگر دولت آمریکا بعلت فشار این جریانها مجبور به طرح موضوع در شورای امنیت میباشد، حداقل انتظار آنست که در بررسی موضوع در شورای امنیت که دوشنبه صبح به وقت نیویورک خواهد بود، آمریکا به چارچوب تصمیم شورای امنیت متعهد بماند. اگر شورای امنیت در نگرانی آمریکا سهیم شد، آنوقت این موضوعی خواهد بود که ایران قطعا بعنوان یک مطالبه جدی از شورای امنیت در نقض صریح مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ بنحو مقتضی با شورای امنیت پیگیری خواهد نمود. اما اگر دیگر اعضای شورای امنیت با نگرانی آمریکا هم نظر نشدند، انتظار میرود آمریکا به نظر جمع و تصمیم شورای امنیت احترام بگذارد. هر گونه اقدام یکجانبه توسط آمریکا بی اعتمادی موجود میان ایران و آمریکا را افزایشی قابل ملاحظه خواهد داد. آمریکا باید به قاعده بازی که ترسیم شده است متعهد بماند و این حداقل خواست بحق ماست.