نامزدهای انتخابات شوراهای آذربایجان شرقی به ۳۹۲۴ نفر رسید
نامزدهای انتخابات شوراهای آذربایجان شرقی به ۳۹۲۴ نفر رسید

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی، گفت: در چهارمین روز از فرآیند ثبت نام پنجمین روره انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا در استان، در مجموع ۳ هزار و ۹۲۴ نفر تا ساعت ۲۰ ثبت نام کرده اند که از این تعداد یک هزار و ۳۲۹ نفر در چهارمین روز نام نویسی کرده اند. به گزارش قلم […]

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی، گفت: در چهارمین روز از فرآیند ثبت نام پنجمین روره انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا در استان، در مجموع ۳ هزار و ۹۲۴ نفر تا ساعت ۲۰ ثبت نام کرده اند که از این تعداد یک هزار و ۳۲۹ نفر در چهارمین روز نام نویسی کرده اند.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، سعید شبستری در خصوص آمار چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با بیان اینکه تا به امروز در مجموع ۳ هزار و ۹۲۴ نفر ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار داشت: در چهارمین روز از فرآیند ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان تا ساعت یک هزار و ۳۲۹ نفر نام‌نویسی کرده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۳۲۹ نفر ثبت نامی در روز چهارم، ۲۲۱ نفر در حوزه شهری و یک هزار و ۱۰۸ نفر در حوزه روستایی نام‌نویسی کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی، در رابطه با آمار نام‌نویسی شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: در چهارمین روز از فرآیند نام‌نویسی ۵۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۲ مرد و ۷ نفر زن هستند.