موعد انتقال قدرت از واشنگتن دی.سی به مردم است
موعد انتقال قدرت از واشنگتن دی.سی به مردم است

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا آیین تحلیف خود را تاریخی خواند و گفت: امروز نه موعد انتقال قدرت از دولت به دولتی دیگر یا از حزبی به حزبی دیگر، که موعد انتقال قدرت از واشنگتن دی.سی به مردم است. به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، ترامپ در سخنرانی خود در این آیین با […]

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا آیین تحلیف خود را تاریخی خواند و گفت: امروز نه موعد انتقال قدرت از دولت به دولتی دیگر یا از حزبی به حزبی دیگر، که موعد انتقال قدرت از واشنگتن دی.سی به مردم است.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایرنا، ترامپ در سخنرانی خود در این آیین با انتقاد از دولت های پیشین آمریکا، تأکید کرد که در تصمیم گیری ها، کشور را در اولویت خواهد گذاشت.
وی با وعده تأمین امنیت مرزهای آمریکا، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و کاهش جرایم، گفت که دیگر زمان سرمایه گذاری در دیگر کشورها به پایان رسیده و دولت جدید، در وهله نخست به تقویت زیرساخت های آمریکا خواهد پرداخت.
ترامپ گرچه از باراک و میشل اوباما رئیس جمهوری و بانوی اول پیشین آمریکا برای تسهیل روند انتقال قدرت تقدیر کرد، اما در عین حال انتقادی تند به وضع اداره آمریکا در دولت های پیشین داشت و گفت: مدت مدیدی است که مردم در سرمایه دولت سهیم نیستند؛ سیاستمداران به رونق می رسند اما شغلها کم و کارخانه ها تعطیل می شوند؛ دولت از خود محافظت کرده اما از شهروندان آمریکا نه؛ موفقیت دولتمردان موفقیت شما نبوده است؛ پیروزی آنها پیروزی شما نبوده است و زمانی که آنها در پایتخت جشن می گرفتند، خانواده های در ستیز کشورمان دلیلی برای جشن گرفتن نداشتند؛ همه این موارد از امروز تغییر می کند.
ترامپ گفت: امروز نه موعد انتقال قدرت از دولت به دولتی دیگر یا از حزبی به حزبی دیگر، که موعد انتقال قدرت از واشنگتن دی.سی به مردم است.
وی ادامه داد: شما امروز شاهد جنبشی تاریخی خواهید بود، جنبشی که دنیا هرگز به خود ندیده است. اصل مهمی در مرکز این جنبش است که می گوید یک دولت باید در وهله نخست به شهروندانش خدمت کند. آمریکا به مدارس عالی، محله های امن و شغل برای همه نیازمند است.
ترامپ با وعده تحولات ادامه داد: واقعیت اما اکنون چیز دیگری است. مادرها و کودک ها در برخی محله ها درگیر فقر هستند؛ کارخانه ها رها شده و باندهای تبهکار جان بسیاری را گرفته است. این کشتارها همین جا به اتمام می رسد.
وی ادامه داد: برای دهه ها است که صنعت دیگر کشورها را به قیمت از دست رفتن صنعت آمریکا تقویت کرده ایم. تأمین هزینه ارتش دیگر کشورها را به قیمت تضعیف ارتش آمریکا تقبل کرده ایم. ما از مرزهای دیگر کشورها به جای مرزهای آمریکا دفاع کرده ایم و هزاران هزاران میلیارد دلار را در خارج از کشور صرف کرده ایم و این در شرایطی است که زیرساخت های آمریکا رو به ویرانی رفته است.
رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه داد: ما اینجا جمع شده ایم که به همه دولت ها بگوییم؛ آمریکا از این به بعد با دیدگاه جدیدی اداره خواهد شد. از امروز فقط کشور در اولویت تجارت، مالیات، مهاجرت و امور بین المللی است. ما باید از مرزهای آمریکا در برابر ویرانی کشورهایی حفاظت کنیم که محصولات ما را می سازند، شرکت های ما را می زدند و شغلهای ما را تباه می کنند.
ترامپ ادامه داد: ما ائتلاف های قدیمی را احیا و ائتلاف های جدیدی را تشکیل می دهیم. ما جهان متمدن را علیه تروریسم افراطی متحد و آن را از زمین محو می کنیم.
رئیس جمهوری جدید آمریکا با وعده اینکه صدای هیچ آمریکایی در دولت او نادیده گرفته نخواهد شد، ادامه داد: دیگر زمان صحبت های بیهوده به اتمام رسیده؛ اکنون وقت عمل است… ما با هم عظمت آمریکا را احیا خواهیم کرد.