در جلسه شورای معاونان شهرداری منطقه ۵ تبریز، معاون جدید شهرسازی این منطقه معرفی شد. به گزارش قلم پرس، شهردار منطقه ۵ تبریز در این مراسم با اشاره به انتصاب معاون سابق شهرسازی این منطقه به عنوان شهردار منطقه ۷، صمد مقصودپور را به عنوان معاون جدید شهرسازی منطقه معرفی کرد. محمد رشتبری معاون سابق […]در جلسه شورای معاونان شهرداری منطقه ۵ تبریز، معاون جدید شهرسازی این منطقه معرفی شد.

به گزارش قلم پرس، شهردار منطقه ۵ تبریز در این مراسم با اشاره به انتصاب معاون سابق شهرسازی این منطقه به عنوان شهردار منطقه ۷، صمد مقصودپور را به عنوان معاون جدید شهرسازی منطقه معرفی کرد.
محمد رشتبری معاون سابق شهرسازی منطقه ۵ به عنوان شهردار منطقه ۷ معرفی شده است.
صمد مقصودپور نیز پیش از این در سمت مدیر مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری منطقه ۵ فعالیت داشت.