مطهری و پزشکیان نواب رئیس مجلس ماندند
مطهری و پزشکیان نواب رئیس مجلس ماندند

علی مطهری و مسعود پزشکیان با رأی نمایندگان برای نواب رئیسی سال دوم مجلس انتخاب شدند. به گزارش  قلم پرس ، علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رییس برای سال دوم مجلس دهم انتخاب شدند. مطهری و پزشکیان در سال اول مجلس دهم نیز نواب رییس مجلس بودند. طی انتخابات هیئت رئیسه مسعود پزشکیان […]

علی مطهری و مسعود پزشکیان با رأی نمایندگان برای نواب رئیسی سال دوم مجلس انتخاب شدند.

به گزارش  قلم پرس ، علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رییس برای سال دوم مجلس دهم انتخاب شدند.

مطهری و پزشکیان در سال اول مجلس دهم نیز نواب رییس مجلس بودند.

طی انتخابات هیئت رئیسه مسعود پزشکیان با کسب ۱۷۹ رأی موافق و علی مطهری با کسب  ۱۶۳رأی موافق از مجموع ۲۵۳ رأی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.

گفتنی است هادی قوامی و حمیدرضا حاجی بابایی ، دیگر کاندیداهای نواب رئیس مجلس شورای اسلامی بودند که به ترتیب ۶۷ و ۱۰۷ رای کسب کردند .