مصدومیت چهار تن در حادثه راه روستایی دوزدوزان -شربیان
مصدومیت چهار تن در حادثه راه روستایی دوزدوزان -شربیان

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود حسینقلی زاده گفت: صبح امروز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ در راه روستائی دوزدوزان-شربیان , واژگونی خودرو سواری پیکان , مصدومیت چهار تن را بهمراه داشت . […]

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود
حسینقلی زاده گفت: صبح امروز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ در راه روستائی دوزدوزان-شربیان , واژگونی خودرو سواری پیکان , مصدومیت چهار تن را بهمراه داشت .
وی گفت:با اعلام این حادثه در ساعت ۱۱ به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان سراب اعلام شد و پایگاههای اورژانس ۱۱۵ دوزدوزان و مهربان, بمحل حادثه اعزام شدند و تکنسینهای اعزامی مصدومیت ۴ تن را تایید و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی, به بیمارستان سراب انتقال دادند .
حسینقلی زاده گفت:کمربند ایمنی عامل اصلی نگه دارنده در حوادث ترافیکی از برخورد و صدمه نقاط حیاتی بدن, یعنی سر و سینه است و در واژگونیهای خودرو با بستن کمربند ایمنی این صدمات کاهش می یابد.