مشکلات بازار تاریخی تبریز با همکاری اداره کل میراث فرهنگی حل می شود
مشکلات بازار تاریخی تبریز با همکاری اداره کل میراث فرهنگی حل می شود

مشکلات بازار تاریخی تبریز با همکاری اداره کل میراث فرهنگی حل می شود طی جلسه ای شهردار منطقه ۸ به همراه معاون شهرسازی با مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز، دیدار و پیرامون توسعه همکاری ها در راستای ساماندهی و رفع مشکلات بازار تاریخی تبریز، تبادل نظر کردند. به گزارش قلم پرس،، این جلسه در […]
مشکلات بازار تاریخی تبریز با همکاری اداره کل میراث فرهنگی حل می شود

طی جلسه ای شهردار منطقه ۸ به همراه معاون شهرسازی با مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز، دیدار و پیرامون توسعه همکاری ها در راستای ساماندهی و رفع مشکلات بازار تاریخی تبریز، تبادل نظر کردند.

به گزارش قلم پرس،، این جلسه در راستای پیگیری مسائل و مشکلات زیرساختی بازار تبریز، با حضور شهردارو معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۸ و مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز برگزار شد و پیرامون  تداوم  همکاری ها در راستای ساماندهی بازار تاریخی تبریز، تبادل نظر شد.

حسین منیری فر شهردار منطقه ۸ در این جلسه بر لزوم افزایش همکاری ها جهت رفع مشکلات بازار تاریخی تبریز از جمله، جداره سازی ضلع بیرونی بازار، تکمیل کفسازی بازار، ایجاد سیستم آتش نشانی بازار و … تاکید کرد و گفت: تلاش داریم باهمکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری مشکلات بازار تبریز را رفع و بافت تاریخی شهر را ساماندهی کنیم.

در این دیدار مدیر پایگاه جهانی بازار تبریز، با نمایش اسناد و مدارک، توضیحاتی درخصوص نحوه ثبت بازار در سازمان یونسکو ارایه داد.