محسن رضایی: خوشا به حال عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند
محسن رضایی: خوشا به حال عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند

دبیر تشخیص مصلحت نظام در مورد خانواده مدافع حرم شهید عبداللهی، گفت: خوشا به حال چنین عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند. يا شاسین آذربایجان! دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با حاشیه جشنواره تجلیل از جوانان نمونه و برتر آذربایجان شرقی، که در تبریز حضور داشتند، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: […]

دبیر تشخیص مصلحت نظام در مورد خانواده مدافع حرم شهید عبداللهی، گفت: خوشا به حال چنین عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند. يا شاسین آذربایجان!

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با حاشیه جشنواره تجلیل از جوانان نمونه و برتر آذربایجان شرقی، که در تبریز حضور داشتند، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
هدیه ای كه به خدا داده ايم پس نمی گيريم!
در جشنواره تجلیل از جوانان نمونه و برتر آذربایجان شرقی بنا بر دعوت شركت كردم ، یکی یکی جوانان برتر آذربایجان در رشته های مختلف علمی ، ورزشی و فرهنگي می آمدند و جايزه خود را می گرفتند . در بخشی از برنامه، مجری نام جوانی را خواند :عبداللهی، فرزند شهيد مدافع حرم.
مجري ادامه داد اين جوان و مادرش در برابر پیشنهاد واسطه هایی برای تحويل گرفتن جنازه پدر از داعش و گروه تکفیری درمقابل پول گفته اند كه ما هدیه ای را كه به خدا تقدیم کرده ايم پس نمی گيريم ، و زير بار شكستن شرف و عزت ايران نرفته اند . به محض گفتن اين جملات تمام حاضران در سالن از طبقات وگروه های مختلف جملگی سرپا ایستادند ومدت ها اين جوان مؤمن و انقلابی را تشویق کردند.
خوشا به حال چنین عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند. يا شاسین آذربایجان!