محسن رضایی: خوشا به حال عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند
محسن رضایی: خوشا به حال عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند

دبیر تشخیص مصلحت نظام در مورد خانواده مدافع حرم شهید عبداللهی، گفت: خوشا به حال چنین عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند. یا شاسین آذربایجان! دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با حاشیه جشنواره تجلیل از جوانان نمونه و برتر آذربایجان شرقی، که در تبریز حضور داشتند، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: […]

دبیر تشخیص مصلحت نظام در مورد خانواده مدافع حرم شهید عبداللهی، گفت: خوشا به حال چنین عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند. یا شاسین آذربایجان!

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با حاشیه جشنواره تجلیل از جوانان نمونه و برتر آذربایجان شرقی، که در تبریز حضور داشتند، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
هدیه ای که به خدا داده ایم پس نمی گیریم!
در جشنواره تجلیل از جوانان نمونه و برتر آذربایجان شرقی بنا بر دعوت شرکت کردم ، یکی یکی جوانان برتر آذربایجان در رشته های مختلف علمی ، ورزشی و فرهنگی می آمدند و جایزه خود را می گرفتند . در بخشی از برنامه، مجری نام جوانی را خواند :عبداللهی، فرزند شهید مدافع حرم.
مجری ادامه داد این جوان و مادرش در برابر پیشنهاد واسطه هایی برای تحویل گرفتن جنازه پدر از داعش و گروه تکفیری درمقابل پول گفته اند که ما هدیه ای را که به خدا تقدیم کرده ایم پس نمی گیریم ، و زیر بار شکستن شرف و عزت ایران نرفته اند . به محض گفتن این جملات تمام حاضران در سالن از طبقات وگروه های مختلف جملگی سرپا ایستادند ومدت ها این جوان مؤمن و انقلابی را تشویق کردند.
خوشا به حال چنین عاشقانی که با خداوند معامله نیکو می کنند. یا شاسین آذربایجان!