محسن رضایی: آیا تنها تذكر كافی بود؟
محسن رضایی: آیا تنها تذكر كافی بود؟

محسن رضایی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: آیا تنها تذكر كافی بود؟  برای بقیه ساختمانهایی که به ٱنها تذکر داده‌اند و اقدامی نشده، سختگیری کنند. دبیر مجمع تشخیص مصلحتن نظام، در صفحه اینستاگرام خود در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو تهران، با بیان اینکه  آیا تنها تذكر كافی بود؟ خواستار سختگیری در مورد ساختمانهای که تذکر داده […]

محسن رضایی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: آیا تنها تذكر كافی بود؟  برای بقیه ساختمانهایی که به ٱنها تذکر داده‌اند و اقدامی نشده، سختگیری کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحتن نظام، در صفحه اینستاگرام خود در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو تهران، با بیان اینکه  آیا تنها تذكر كافی بود؟ خواستار سختگیری در مورد ساختمانهای که تذکر داده شده و اقدام نرده اند شد.

متن پیام اینستاگرام بدین شرح است:

آیا تنها تذكر كافی بود؟

در توضیح عللِ آتش‌سوزی #پلاسکو می‌گویند که بارها به هیأت مدیره اين ساختمان تذکر داده‌شده بود درحالی‌که تذکر مانند علائم راهنمایی و رانندگي است اما آیا وجود اين علائم، ما را از جريمه رانندگان متخلف بی‌نياز و همچنین مشكلات ترافيكی را برطرف می‌كند؟ تذکر به‌خصوص آنجا كه #جان و #مال ِ #مردم درخطر است، نه تنها باید ضمانت اجرا داشته باشد که باید با سختگیری و الزام همراه باشد.
🔹 برای بقیه ساختمانهایی که به ٱنها تذکر داده‌اند و اقدامی نشده، سختگیری کنند.