متاسفانه شاهد احزاب دولت ساخته هستیم /تخصیص اعتبار به احزاب سبب تضعیف استقلال گروه های سیاسی می شود
متاسفانه شاهد احزاب دولت ساخته هستیم /تخصیص اعتبار به احزاب سبب تضعیف استقلال گروه های سیاسی می شود

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار به احزاب سبب تضعیف استقلال گروه های سیاسی می شود، گفت: بر این اساس متاسفانه شاهد احزاب دولت ساخته هستیم. شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره چالش های پیش روی احزاب در کشور خصوصا تخصیص یارانه […]

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار به احزاب سبب تضعیف استقلال گروه های سیاسی می شود، گفت: بر این اساس متاسفانه شاهد احزاب دولت ساخته هستیم.

شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره چالش های پیش روی احزاب در کشور خصوصا تخصیص یارانه ها، گفت: متاسفانه احزاب در کشورمان نتوانسته اند به جایگاه اصلی خودشان در حوزه سیاست، اقتصاد، اجتماع و غیره برسند از این رو نیازمند کمک از سوی دولت هستند.

تخصیص اعتبار به احزاب سبب تضعیف استقلال گروه های سیاسی می شود

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته باید یادآور شد که کمک های مالی و تخصیص اعتبار به احزاب از سوی دولت می تواند آسیب‌زا باشد و سبب تضعیف استقلال احزاب و گروه های سیاسی در کشور شود.

 

کمک های مالی و تخصیص اعتبار به احزاب از سوی دولت می تواند آسیب‌زا باشد و سبب تضعیف استقلال احزاب و گروه های سیاسی در کشور شود.

 

دولت بدنبال توسعه احزاب و جریان های سیاسی باشد

وی با اشاره به اینکه باید زمینه توسعه احزاب و جریان های سیاسی در ابعاد مختلف از سوی دولت فراهم شود، ادامه داد: به نوعی باید بسترهای قانونی برای فعالیت احزاب تسهیل شود تا این گروه های سیاسی بتوانند از طریق عضوگیری منابع مالی خودشان را تامین کنند زیرا در تمام دنیا جریان های سیاسی از اعضای خودشان حق عضویت دریافت می کنند نه اینکه دولت به آنها اعتبار تخصیص دهد.

احزاب باید از طریق دریافت حق عضویت منابع مالی خود را تامین کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه معایب پرداخت های مالی و پیش بینی بودجه برای احزاب بیشتر از منافع آن است، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که وقتی اعتباری در نظر گرفته می شود در زمان تخصیص اعتبار عدالت رعایت نمی شود و این امر می تواند شائبه های زیادی را رقم بزند.

متاسفانه شاهد احزاب دولت ساخته هستیم

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معایت مذکور سبب می شود شاهد احزاب دولت ساخته باشیم، خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می رسد دولت و مجلس باید راهکارهایی را برای فعالیت هر چه راحت تر احزاب پیش بینی کنند تا از این طریق شاهد فعالیت همراه با استقلال جریان های سیاسی در کشور باشیم./