لزوم کاهش ریسک های اقتصادی در  کشور/برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد
لزوم کاهش ریسک های اقتصادی در  کشور/برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد

رئیس بانک مرکزی با تاکید بر لزوم کاهش ریسک های اقتصادی در کشور گفت:برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد. به گزارش قلم پرس به نقل از  خبرگزاری خانه ملت ، ولی الله سیف در خصوص عدم تحقق وعده یکسان سازی نرخ ارز گفت: برخی اوقات درخصوص مقوله یکسان سازی نرخ […]

رئیس بانک مرکزی با تاکید بر لزوم کاهش ریسک های اقتصادی در کشور گفت:برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد.

به گزارش قلم پرس به نقل از  خبرگزاری خانه ملت ، ولی الله سیف در خصوص عدم تحقق وعده یکسان سازی نرخ ارز گفت: برخی اوقات درخصوص مقوله یکسان سازی نرخ ارز آنچه که از طرف بنده بیان می شود به نحو دیگری انعکاس می یابد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد:بطور مثال در خصوص یک موضوع، توسط یک خبرنگار، از بنده سئوالی مطرح می شود و بنده پاسخ می دهم که در اولین فرصت مربوطه که پیش نیازها و اقتضائات تامین شود، آن کار صورت می گیرد و در ادامه از سوی خبرنگار سئوال می شود که آیا تا پایان سال این مهم انجام می شود؟ بنده نیز در پاسخ اعلام می کنم این احتمال وجود دارد،اما خبر به نحوی منعکس می شود که سیف در این رابطه قول داده است.

سیف در این رابطه افزود:مدل بیان، بنده در خصوص یک موضوع به یک نحو است اما مدل انعکاس خبر به نحو دیگری است و بعد از مدتی عنوان می شود بطور مثال سیف به وعده اش عمل نکرده که البته مدل صحیحی در انعکاس خبر نیست.

سیف در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت افزود: یکسان سازی نرخ ارز یکی از اولویت های جدی بانک مرکزی است و در زمانی که پیش نیازهای انجام این مهم مانند روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب صورت گیرد، این مهم اجرایی می شود.

نقش مهم روابط بانکی بین المللی در یکسان سازی نرخ ارز

وی افزود:برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد، البته تاکید بانک مرکزی این است که روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب، مستمر و پایدار باشد و هر زمانی پیش بینی کند خللی در آینده نزدیک در این رابطه است بطور طبیعی نباید اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کرد.

لزوم کاهش ریسک های اقتصادی در  کشور

سیف با بیان اینکه باید ریسک های اقتصاد کشور کاهش یابد، افزود:برای کاهش ریسک های اقتصاد باید تصمیمات پایدار و بلندمدت اتخاذ کرد.

وی ادامه داد:درآمدهای نفتی و صادراتی کشور در یک حدودی، معمولا پایدار است بنابراین به نوعی درآمد ارزی پایدار برای کشور وجود دارد.

رئیس بانک مرکزی یادآور شد:نکته مهم دیگر علاوه بر کسب درآمدهای ارزی پایدار، وجود روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب مهم است که بانک مرکزی درصدد انجام این مهم است و چنانچه در اولین فرصت، این موضوع در حد کفایت و اطمینان، صورت گیرد، وعده یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود./