لزوم اقدامات پیشگیرانه برای ناامن کردن منطقه برای سارقان
لزوم اقدامات پیشگیرانه برای ناامن کردن منطقه برای سارقان

رئیس دادگستری شهرستان خداآفرین گفت: انجام اقدامات پیشگیرانه در وقع جرم و نا امن کردن منطقه برای سارقان اهمیت داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی حسن حضرتی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان خداآفرین با تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در وقع جرم و نا امن کردن منطقه برای سارقان، اظهار داشت: به صاحبان فروشگاهایی که مغازه های خودرا بلا صاحب رها کرده و اموال خود را مقابل مغازه دپو می کنند برای پیشگیری از وقوع جرم از این امر خوداری کنند.
در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب خداآفرین تاکید کرد:  با توجه به فراوانی بیشتر سرقت احشام و موتور آب درخداآفرین، اهالی محترم  شهرستان از رها کردن احشام و موتور آب خویش در کنار جاده ها و کنار رود ارس و یا رودخانه های فصلی خودداری کنند.
وی ادامه داد: همچنین ادارات برق و مخابرات با برقراری گشت شبانه با همکاری مراجع انتظامی، خداآفرین را برای سارقان  سیم و کابل ناامن کنند.