قالب هتر بهترین ابزار برای معرفی جریان جاری مدیریت دنیا است
قالب هتر بهترین ابزار برای معرفی جریان جاری مدیریت دنیا است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در بازدید از نمایشگاه منتخب آثار جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور « ترامپیسم» گفت: در این نمایشگاه ایده های مختلف در رابطه با نوع مدیریت مدرن دنیا به تصویر کشیده شده است. به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، […]

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در بازدید از نمایشگاه منتخب آثار جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور « ترامپیسم» گفت: در این نمایشگاه ایده های مختلف در رابطه با نوع مدیریت مدرن دنیا به تصویر کشیده شده است.
به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، محمد محمد پور ادامه داد: ما با پدیدۀ تازه ای در دنیا مواجه هستیم، پدیده ای به نام « ترامپ».
وی افزود: در رأس کشوری که ادعای مدرنیسم، دموکراسی و تمدن دارد، فردی قرار گرفته که حرکات و رفتارهای خارج از هنجاری بین المللی و انسانی از خود نسان می دهد.
وی با بیان اینکه در واقع چهرۀ واقعی دولت آمریکا را در حرکات ترامپ بدون پرده شاهد هستیم، بیان داشت: چهره دریده، چهرۀ واقعی آمریکا را در قامت ترامپ می¬بینیم و این نمایشگاه به خوبی توانسته است چهره واقعی آمریکا را با عنوان « ترامپیسم» منعکس نماید.
محمدپور افزود: هنرمندان با نگاه خود این تصویر را در قالب کاریکاتور ارایه می نمایند و این ارزشمند است و جای تقدیر از حوزه هنری است که این نمایشگاه را به راه انداخته و امید کههمه بیایند از این آثار دیدن کنند.
وی در خصوص رویکرد مهم نمایشگاه گفت: در تمامی آثار نگاه واحدی است بین هنرمندان مختلف دنیا و نگاهشان وجه مشترک زیادی نسبت به جریان مدیریتی آمریکا دارد و این جای تامل است لذا اگر ملت¬ها آگاه باشند به اتفاقات و جریاناتی که می¬خواهد بر آنها و دنیا سیطره افکند قطعاً در برابر این جریان خواهند ایستاد.
محمدپور در پایان اظهار داشت: وظیفه اصلی هنرمندان این است که جریان جاری مدیریت دنیایی که در رأس آن استکبار جهانی و آمریکا قرار دارد، آن را معرفی کنند و قالب هنر بهترین ابزار برای این معرفی است.