فیلم/ گفتگوی جالب رهبرانقلاب با نوه ۵ساله شهید زنده‌دل/ توصیه به مادر پارسا درباره‌ی آموزش زبان ترکی به او
فیلم/ گفتگوی جالب رهبرانقلاب با نوه ۵ساله شهید زنده‌دل/ توصیه به مادر پارسا درباره‌ی آموزش زبان ترکی به او

رهبر انقلاب در حاشیه دیدار با جمعی از خانواده شهدای دفاع مقدس، در گفتگویی جالب با نوه ۵ساله شهید زنده‌دل درباره نقاشی‌اش، پس از اینکه جمله ای فارسی به او می گویدف مادر پارسا می گوید که ترکی را متوجه می شود اما فارسی حرف می زند فرمودند: ترکی را (در خانه ) صحبت کنید، فارسی را در […]

رهبر انقلاب در حاشیه دیدار با جمعی از خانواده شهدای دفاع مقدس، در گفتگویی جالب با نوه ۵ساله شهید زنده‌دل درباره نقاشی‌اش، پس از اینکه جمله ای فارسی به او می گویدف مادر پارسا می گوید که ترکی را متوجه می شود اما فارسی حرف می زند فرمودند: ترکی را (در خانه ) صحبت کنید، فارسی را در مدرسه و کوچه یاد میگیرند، ترکی یادش بدهید تا ترکی بلد شود و در کنار فارسی می شود دو زبانه.